2014/05
Ganado el concurso público de Augas de Galicia para AUSCULTACIÓN E VIXILANCIA DAS PRESAS DE EIRAS, BAIONA E CON.